Innvendige akvariepumper

Innvendige akvariepumperDet å lykkes med et akvarium er avhengig av at du har riktig vannkvalitet. Det får du ved å ha riktige pumper og filter.

Innvendige akvariepumper for mindre akvarier

Innvendige akvariepumper har ofte et filter, som har oppgaven å fjerne partikler og bryte ned biologiske avfallsprodukter. Et filter kan bygges opp på mange måter, som mekanisk, biologisk og kjemisk, eller en kombinasjon av disse. Man kan også ha UV filter for å holde vekst av alger til et minimum, som øker sannsynligheten for at du får sunne og friske sykdomsfrie fisker. Innvendige akvariepumper er mest egnet til mindre akvarium, kan kan som oftest fint brukes til større akvarium også, om de takler volumet. Så husk å alltid sjekke anbefalt akvariumsstørrelse på pumpen. Om du har større akvarium enn pumpen anbefales for, så må du ha et matchende antall pumper i akvariet, eller gå for et utvendig filterpumpesystem. Utvendige pumper har som oftest et beregnet volum på 100 liter eller større. Det er ofte et bedre filtersystem i de utvendige pumpene, da de ofte er større enn innvendige, samtidig som de er beregenet for et større filtervolum.

Mekanisk filtrering

Et mekanisk filter fjerner partikler fra vannet. Dette er rester av avføring, fôr og plantemateriale. Det blir gjerne brukt et finmasket eller porøst materiale som vannet passerer igjennom, som gjør at partikler som er i vannet blir fjernet. Om man vil fjerne partikler av ulik størrelse, så må man ha flere mekaniske filter med forskjellige egenskaper.

 

Biologisk filtrering

Måten biologisk filtrering skiller seg fra mekanisk filtrering er at den i hovedsak benytter seg av bakteriell nedbrytning av i hovedsak nitrogenforbindelser, som ammonium og nitritt. Sluttproduktet er nitrat som er oppløst, som normalt bare kan fjernes ved å bytte vann jevnlig. Nitrat er mindre skadelig enn både ammonium og nitritt, så det er en fordel å ha en så stor mengde bakterier som mulig.

 

Aerobe og anaerobe bakterier

Bakteriene som finnes i et biologisk filter kan deles inn i to grupper: Aerobe og anaeraboe bakterier. De aerobe bakteriene er de som dominer når pumpen fører oksygenrikt vann igjennom. Om denne prosessen stopper opp, om for eksempel strømmen forsvinner over en tidsperiode, kan disse bakteriene dø, og man får hurtig en stor mengde av avfallsstoffer og en oppblomstrom av anaerobe bakterier. Når strømmen kommer tilbake igjen, uten at du har tatt deg av filteret, så pumpes denne blandingen inn i akvariet igjen og fisker og planter kan dø i hopetall.